Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

trieu phu

Bitcoin tạo ra 48.000 triệu phú tiền điện tử mới vào năm 2023

Nửa đầu năm 2023 đã trôi qua, Bitcoin ( BTC ) đã trải qua một số thời kỳ hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng tăng...

Số lượng triệu phú Bitcoin đã giảm 20% so với đầu năm

Do áp lực giảm giá ​​trên thị trường tiền điện tử, dẫn đến mất gần một nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường kể từ...