Thứ Ba, 30 Tháng Năm 2023

Taproot

Bản nâng cấp Taproot có ý nghĩa gì đối với giới đầu tư Bitcoin?

Cuối tuần trước, cộng đồng đã chờ đợi thời điểm khối Bitcoin 709.632 được khai thác vì bản nâng cấp “Taproot” sẽ được triển...

Mạng Bitcoin chính thức nâng cấp Taproot thành công

Taproot soft fork giới thiệu khái niệm về Merkelized Abstract Syntax Tree (MAST) để cải thiện khả năng viết tập lệnh và quyền riêng tư của...

Cộng đồng Bitcoin háo hức chờ đón bản nâng cấp Taproot

Taproot, bản nâng cấp tập trung vào quyền riêng tư của Bitcoin đã được thiết lập để tích hợp vào cuối năm nay.Theo Taproot.Watch...