Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Tân Cương

Tân Cương, Thanh Hải yêu cầu các ‘mỏ’ Bitcoin ‘đóng máy’

Sau Nội Mông, Thanh Hải và Tân Cương - khu vực tự trị của Trung Quốc, là những địa phương mới nhất yêu cầu...