Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Symblox

Giải pháp lớp 2 của Symblox cho Ethereum: Giải quyết vấn đề về chi phí, khả năng mở rộng và khả năng tương tác

Giới thiệuSymblox là một giao thức được xây dựng trên Velas Blockchain với mục đích mang tài sản tổng hợp đến với người dùng...