Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu 2023

Substrate

Raze Network (RAZE) là gì? Tìm hiểu chi tiết về đồng RAZE

Raze Network là gì? Raze Network là giao thức bảo mật cross-chain dựa trên Substrate cho hệ sinh thái Polkadot. Raze Network xây dựng giải...

Octopus Network (OCT) là gì? Tìm hiểu về tiền điện tử OCT

Octopus Network là gì? Octopus Network là một mạng sidechain để lưu trữ các blockchains dành riêng cho ứng dụng Web3.0, hay còn gọi là...

Deeper Network (DPR) là gì? Tìm hiểu về tiền điện tử DPR

Deeper Network là gì? Deeper Network kết hợp blockchain, an ninh mạng và nền kinh tế chia sẻ để tạo ra một mạng ngang hàng...

Plasm Network (PLM) là gì? Tìm hiểu chi tiết về đồng PLM

  Plasm Network (PLM) là gì? Plasm Network là một cơ sở hạ tầng có thể mở rộng và tương tác cho Web 3.0. Được xây...