Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu 2023

Smart Contract Platform

ParaState (STATE) là gì? Chi tiết về tiền điện tử STATE

ParaState (STATE) là gì? ParaState là nền tảng multi-chain smart contract làm cầu nối giữa hệ sinh thái và nhà phát triển giữa Polkadot, Substrate và...

Avalanche (AVAX) là gì? Toàn tập về hệ sinh thái và tiền điện tử AVAX

Avalanche, cái tên nổi bật hàng đầu năm 2021 khi chỉ mới ra mắt vào năm 2020 bởi nhóm Ava Labs, nhưng hiện tại...