Thứ Bảy, 23 Tháng Chín 2023

Shapella

Số lượng Ethereum được stake tăng 4,4 triệu kể từ khi nâng cấp Shapella

Số lượng Ethereum (ETH) được stake đã tăng lên kể từ khi Ethereum triển khai nâng cấp Shapella vào ngày 12/04/2023.Dữ liệu được theo...

1 triệu ether đã bị rút kể từ hard fork Thượng Hải

Hơn một triệu đồng ether đã được rút kể từ khi nâng cấp Shapella của Ethereum đi vào hoạt động.Lượng ether được rút kể...

Nâng cấp Shapella kích hoạt đà tăng cho Ethereum

Nâng cấp Shapella của Ethereum sẽ giúp thu hút việc áp dụng tiền điện tử nhiều hơn.Trạng thái hiện tại của thị trường tiền...