Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024

shanghai hard fork

Ethereum giao dịch ổn định sau khi nâng cấp Ethereum Shanghai

Bản nâng cấp Thượng Hải được chờ đợi từ lâu của Ethereum đã được triển khai và ETH về cơ bản không thay đổi...

Hơn 16 triệu ETH được staking khi bản cập nhật Thượng Hải đến gần

Ethereum ( ETH ), dự án tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, đã đạt được một cột mốc quan trọng...

Nâng cấp Hard Fork Shanghai của Ethereum được xác định vào tháng 3/2023

Mạng Ethereum đã chuyển đổi sang mô hình khai thác bằng chứng cổ phần.Quá trình chuyển đổi được đã diễn ra vào ngày 15 tháng...