Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai 2023

pyyusd

Justin Sun đề xuất PayPal ra mắt Stablecoin trên mạng Tron

Người sáng lập Tron, Justin Sun, đã đưa ra lời đề nghị sử dụng mạng Tron của mình cho PayPal USD.Người sáng lập TRON...