Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu 2023

phân tích on chain

Các nhà đầu tư dài hạn và trung hạn đang thoát khỏi BTC với tốc độ kỷ lục

Đầu ra từ "những người tiêu già" đang tăng lên khi Bitcoin giảm 2,5%.Nhà cung cấp dữ liệu on-chain Glassnode đã chia sẻ chỉ...

Phân tích on-chain cho thấy xu hướng tăng có thể sớm tiếp tục

Sự sụt giảm về số lượng địa chỉ mới và số lượng tổ chức có lợi nhuận giảm là những tín hiệu mạnh mẽ...