Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 2023

Phần Lan

Hải quan Phần Lan thu được 46,5 triệu euro nhờ bán Bitcoin

Phần Lan là quốc gia mới nhất hành động sau khi thu giữ Bitcoin liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.  Cơ quan hải quan...

Phần Lan đang tìm cách thanh lý toàn bộ số Bitcoin trị giá hơn 75 triệu USD

Cơ quan hải quan của Phần Lan, Tulli, đang tìm cách bán 1,981 Bitcoin thu giữ được từ tội phạm vào năm 2016, theo...