Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023

Percent Finance

Gần 1 triệu USD của người dùng có thể bị khóa vĩnh viễn trong một fork của Compound

Hôm nay, Percent Finance - một fork thuộc Compound Finance - thông báo rằng họ đã gặp phải một số sự cố và chúng...