Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024

Patrick Hillman

Cựu CSO của Binance lên tiếng sau khi Bitcoin Spot ETF được duyệt. Nó sẽ có tác động gì đến giá?

Cựu CSO của Binance, Patrick Hillman đã đánh giá việc phê duyệt Bitcoin Spot ETF trong tuyên bố của mình.Ủy ban Chứng khoán và...