Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai 2023

opBNB

BNB Chain giới thiệu mạng layer 2 mới

BNB Chain, mạng blockchain do Binance tạo ra, hôm nay đã công bố ra mắt opBNB, mạng Lớp 2.opBNB là mạng Lớp 2 trong...