Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu 2023

Ngân hàng Trung ương Anh

Ngân hàng trung ương Anh đề xuất quy định mới cho việc phát hành tiền điện tử

Cơ quan quản lý ngân hàng của Vương quốc Anh đang thực hiện các quy tắc mới cho việc nắm giữ và phát hành...