Thứ Năm, 18 Tháng Tư 2024

MyLugano

Thành phố của Thụy Sĩ thêm Polygon vào ứng dụng thanh toán tiền điện tử

Thành phố Lugano, Thụy Sĩ, đã mở rộng phạm vi sử dụng tiền điện tử bằng cách tích hợp Polygon vào ứng dụng thanh...