Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu 2023

Lael Brainard

Hai thành viên thân tín của Joe Biden đều là chuyên gia về bitcoin

 Hai thành viên thân tín của Joe Biden đều biết rất rõ về cả bitcoin và blockchain.Thời gian vừa qua, nhiều tờ báo của...