Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 2023

ksm

Nguy cơ giảm giá tăng lên khi Kusama (KSM) phá vỡ mức hỗ trợ

KSM đang men theo đường trendline giảm dần.Giá Kusama (KSM) có thể sắp hoàn thành chuyển động đi xuống năm sóng, sau đó dự kiến ​​sẽ...