Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2023

John Paulson

John Paulson: Tiền điện tử có giá trị trong ngắn hạn, nhưng dài hạn thì không

Dù đà tăng trưởng của thị trường tiền điện tử trong năm nay đã khiến nhiều ông lớn thay đổi nhận định, nhưng với...