Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024

jay jog

Sei sẽ trở thành top các Token Layer 1? Tham vọng đến từ nhà đồng sáng lập.

Jay Jog, người đồng sáng lập Sei Labs, chia sẻ điểm mạnh của Sei so với các đối thủ và sẽ khiến cho đồng...