Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024

hard fork eth

Nâng cấp Hard Fork Shanghai của Ethereum được xác định vào tháng 3/2023

Mạng Ethereum đã chuyển đổi sang mô hình khai thác bằng chứng cổ phần.Quá trình chuyển đổi được đã diễn ra vào ngày 15 tháng...