Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024

Gareth Soloway

Dự đoán đáng sợ từ Gareth Soloway: “Nếu điều này xảy ra, giá có thể giảm về 15.000 đô la”

Giám đốc chiến lược thị trường Gareth Soloway đã chia sẻ dự đoán của mình về giá Bitcoin với những người theo dõi.Giám đốc...