Thứ Năm, 21 Tháng Chín 2023

Franklin Templeton

Công ty quản lý tài sản trị giá 1,5 nghìn tỷ USD nộp hồ sơ cho quỹ ETF Bitcoin spot

Công ty quản lý tài sản trị giá 1,5 nghìn tỷ USD Franklin Templeton đã chính thức nộp đơn xin ETF Bitcoin spot.Franklin Templeton hiện...

Gã khổng lồ đầu tư Franklin Templeton kết nối quỹ 270 triệu đô la Mỹ với mạng Polygon

Franklin Templeton, một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới với 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ được quản lý,...