Thứ Năm, 18 Tháng Tư 2024

FERRET

Nhà đầu tư đã kiếm được 550 nghìn đô la từ Altcoin này chỉ sau 8 giờ

Nhà đầu tư này đã biến 0,34 ETH trị giá 878 đô la thành 550 nghìn đô la chỉ trong 8 giờ.Anh ta đã...