Thứ Năm, 18 Tháng Tư 2024

eia

Chính phủ Hoa Kỳ công bố báo cáo về khai thác tiền điện tử và tiêu thụ điện

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã đề cập đến các hoạt động khai thác Bitcoin ở nước này trong báo...