Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024

dump

Các Traders vào vị thế mua của altcoin này bị mất 16 triệu USD

Do sự suy giảm chung của thị trường, số tiền thanh lý vị thế mua của DOGE đã tăng lên mức cao nhất trong...

Altcoin DeFi này đã giảm 40%! Lý do là gì?

Yearn.finance (YFI), altcoin DeFi phổ biến được niêm yết trên Binance, đã giảm giá đột ngột và mạnh mẽ.Trong khi mức tăng chung của...

Sự sụp đổ của cấu trúc thị trường Crypto trong ngày 12/3/2020(phần 2)

  Đây là bài mình dịch từ bài viết của Multicoin nói về sự sụp đổ của thị trường Crypto trong tháng 3/2020. Hi vọng...

Sự sụp đổ của cấu trúc thị trường Crypto trong ngày 12/3/2020(phần 1)

Đây là bài mình dịch từ bài viết của Multicoin nói về sự sụp đổ của thị trường Crypto trong tháng 3/2020. Hi vọng...