Trang Chủ Tags Currency

Tag: currency

Các đơn vị tiền tệ Ether được phát hành như thế nào trong Ethereum ?

Ether không được tạo ra theo bất kỳ một cách cụ thể nào - việc bỏ tiền để có Ether và việc khai thác...