Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 2023

CSC

CoinEx Smart Chain (CSC) thành lập Quỹ Metaverse Special trị giá 5 triệu USD

Với sự xuất hiện rực rỡ, metaverse đã lan rộng ra khỏi vòng tròn tiền điện tử. Ngay cả trong ngành tài chính truyền...