Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024

crytoquant

Nhà phân tích CryptoQuant: “Chỉ báo này đưa ra cảnh báo điều chỉnh ngắn hạn cho Bitcoin!”

Một cảnh báo điều chỉnh ngắn hạn khác đến từ nhà phân tích của CryptoQuant.Mặc dù Bitcoin đã tăng trên 48.000 USD sau khi...