Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

CryptoPunk

NFT này vừa được bán với giá 10,2 triệu USD

Một người dùng bí ẩn đã mua một CryptoPunk hiếm với giá 2.500 ETH - trị giá hơn 10,2 triệu USD ở thời điểm...