Thứ Năm, 8 Tháng Sáu 2023

Aura network

Doanh nghiệp truyền thống và Blockchain cùng gặp gỡ tại sự kiện The NFTs tổ chức bởi Aura Network

Trong ngày 22/07 và 25/07, Aura Network đã tổ chức chuỗi sự kiện The NFTs nhằm tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa...