OmiseGO quyết định hard spoon – Plasma sắp tới?

0
Ví Lạnh Bitcoin Ledger Nano S
Ví Lạnh Bitcoin Ledger Nano S
Ví Lạnh Bitcoin Ledger Nano S
Ví Lạnh Bitcoin Ledger Nano S

OmiseGO token được xếp hạng ở vị trí 20 và có giá ở mức $8,95 với tổng vốn thị trường là $913 triệu. OMG và Cosmos gần đây thông báo rằng họ đã quyết định bắt đầu một hard spoon.

Các nhà phát triển đăng trên diễn đàn rằng:

Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta

Đúng rồi, bạn nhận được một token, bạn nhận được một token, mọi người đều nhận được hai token!

‘Hard Spoon’, một thuật ngữ được đặt ra bởi Jae Kwon của cosmos được định nghĩa là một chuỗi mới đưa vào trạng thái tài khoản từ một chuỗi hiện có; không để cạnh tranh, mà để cung cấp truy cập diện rộng.

Điều này xảy ra khi một đồng tiền mã hóa mới được đúc bằng cách nhân đôi số dư tài khoản của một đồng tiền mã hóa hiện có. Các OMG token sẽ được sao chép và gắn vào chuỗi Tendermint, một sự đồng thuận blockchain được kết nối với Cosmos.

Cosmos là một mạng lưới phân quyền của blockchain song song độc lập được hỗ trợ bởi các thuật toán thống nhất BFT cổ điển như Tendermint. Mạng lưới Cosmos đã quyết định hard spoon Ethereum bằng cách sao chép số dư tài khoản của các holder Ethereum hiện tại và gắn chúng vào vùng Ethermint VM của họ. Ethermint sẽ là trở thành hard spoon của Ethereum. Điều này có nghĩa là holder ETH có thể đổi coin của mình như fee tokens trong Ethermint.

Mạng lưới OmiseGO được xây dựng theo quy mô Plasma. Nhóm nghiên cứu đã làm việc chặt chẽ với đội Tendermint trong việc phát triển mốc Honte trong lộ trình của họ. Tại Honte, OmiseGO sẽ đặt nền móng chuẩn bị cho Plasma và sẽ cung cấp mạng lưới OmiseGO. Tuy nhiên, một khi sự phát triển của Plasma đã đạt đến một giai đoạn tương đối, họ sẽ chuyển từ Tendermint sang Plasma.

Họ nói rằng vì sự tiến bộ của họ với Plasma, thật hợp lý cho họ để hướng các nguồn lực cho sự phát triển. Họ cũng tuyên bố rằng để hạn chế sự phức tạp và tăng cường an ninh, phần phiên bản đầu tiên của Plasma sẽ không hỗ trợ staking.

Kết quả là, Honte sẽ được spoon vào Cosmos và chuỗi Plasma sẽ tiếp tục sử dụng OMG token hiện có. Tất cả các OMG token sẽ được sao chép vào một chuỗi mới với một token mới. Họ chưa đặt tên cho Cosmos spoon nhưng đã đề cập đến một số tên: OMINT, COSMOMG, MINTATOS, PLASMOIDS, OMGATOSM, HONTERMUJI.

Những tiến bộ đáng kể được thực hiện trên giao thức staking của Honte như nền tảng cho xây dựng Cosmos spoon.

Một Twitteratti khác nói:

Họ đang cập nhật lộ trình. Q1 đã kết thúc … Họ sẽ làm việc gần hơn với cosmos cho đến khi Plasma sẵn sàng cho staking. Điều này sẽ liên quan đến một token mới vì nó sẽ sử dụng một chuỗi riêng biệt.

Nguồn tổng hợp
Biên soạn lại bởi Blogtienao

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin điền vào bình luận của bạn !
Xin vui lòng điền tên vào đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.