Định nghĩa của tiền crypto? – Blogtienao.com

Tiền crypto là một đồng tiền số dựa trên mật mã hóa. Mật mã học là quá trình giấu thông tin để giao tiếp an toàn và bắt nguồn từ văn bản ẩn nghĩa của Hy Lạp .

Định nghĩa của tiền crypto?
Định nghĩa của tiền crypto?

Thí dụ mật mã học trong lịch sử, mật mã được sử dụng để giao tiếp cho Caesar và máy Enigma. Một trong những cách định nghĩa thông thường được sử dụng để giải thích nó là “giao tiếp an toàn trong một môi trường không an toàn”.

Mật mã hiện đại đã cực kỳ phức tạp và là một phần cơ bản của Internet. Bất cứ khi nào chúng ta đi vào một trang web chúng tôi phải sử dụng mật mã và bất cứ khi nào chúng tôi gửi một email chúng tôi phải sử dụng mật mã học. Công nghệ này đã được phát triển và đã tồn tại một thời gian nhưng nó đã đi cùng sự thông minh của Satoshi Nakomoto để đưa chúng lại với nhau – giống như một chiếc xe hơi cần có bánh xe và động cơ Carnot lại với nhau thì mới hoàn thiện.

Đồng tiền bitcoin được tạo ra bằng cách sử dụng một số tiến bộ từ lĩnh vực mật mã kết hợp khoa học máy tính- thuật toán bằng chứng về công việc (proof of work) và một loạt các kỹ thuật khác.

Một trong những bit quan trọng nhất của tiền Bitcoin đến từ một phần của mật mã để làm với đường cong elliptic và chữ ký kỹ thuật số.

Elliptic Curve Cryptography là gì?

Làm thế nào để chữ ký số trong Bitcoin làm việc?

Đây là nơi bạn nhận được địa chỉ của mình từ đó từ khóa công khai của bạn mà đến lượt nó đến từ khóa riêng của bạn. Bạn có thể tạo ra một khóa công khai từ một khoá riêng nhưng bạn không thể tạo một khoá riêng từ khoá công khai. Đây là những bí mật đằng sau tiền điện tử bitcoin mà làm cho nó một phần tiền mặt.

Việc không có khả năng chi tiêu gấp đôi đến từ các blockchain và phân quyền các giao điểm xác minh các giao dịch và chỉ cho phép một giao dịch được dùng một lần. Và đây là cách bạn có tiền tồn tại trên Internet và trong những điều tưởng tượng của chúng ta!

Xem thêm: Blockchain là gì?

Tiền điện tử kỹ thuật số luôn là mã bí mật nhưng bitcoin là một loại tiền tệ mật phân tán. Sẽ có các hình thức tiền điện tử kỹ thuật số khác do các công ty, trò chơi hoặc các bang quốc gia phát hành và sẽ có thể tập trung phát triển tiền crypto- nơi mà quốc gia hoặc công ty đang xác minh các giao dịch.

Đây là một trong những vấn đề với bitcoin vì nó sử dụng thuật toán bằng chứng công việc (proof of work) giữa tất cả người tham gia để xác nhận các giao dịch và lịch sử số cái – điều này có thể khá tốn kém và lãng phí năng lượng … nhưng có các giải pháp đến từ dạng thuật toán bằng chứng cổ phần (Proof Của Stake).

Định nghĩa của tiền crypto? – Blogtienao.com
4 (80%) 4 votes

- Advertisement -

2 BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin điền vào bình luận của bạn !
Xin vui lòng điền tên vào đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.