Bảng danh sách các loại tiền điện tử tiềm năng & target

Chào cộng đồng BTA, ad Hên lập ra page này để thống kê các target của từng coin để cho các bạn tham khảo khi tham gia đầu tư. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ trang này cho bạn bè của bạn biết. Và hãy lưu ý:

  1. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, mọi thông tin chỉ để tham khảo
  2. Team sẽ update rất nhiều coin, phân tích bị cá bẻ lái hàng tháng, nên đôi khi team bận thì sẽ không update kịp, mong mọi người tham khảo.
  3. Sau này bảng này có thể sẽ bổ sung vài tính năng phân tích onchain nếu team có nhân lực làm.
  4. Hãy đăng ký ủng hộ team BTA theo banner bên dưới
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Sàn Giao Dịch Uy Tín Binance

Bạn hãy nhập mã coin/token vào ô tìm kiếm để tìm coin bạn mong muốn

NameFundamental AnalysisEntryTake ProfitMua Tại Sàn
ETHhttps://blogtienao.com/ethereum/1700 - 20003250 - 3500 - 3950 - 4450 - 6000 - 6400Binance
BNBhttps://blogtienao.com/bnb-binance-coin-la-gi/200-250390-480-610-650-730-900-1080-1250-1300Binance
SOLhttps://blogtienao.com/solana-sol-coin/1.2$ - 1.8$33 - 38 - 44 - 57 - 74 - 85 - 100 - 200 - 300Binance
XRPhttps://blogtienao.com/ripple-la-gi/0.5-0.550.85 - 1 - 1.27 - 1.45 - 1.95 - 2.63 - 3 - 5Binance
DOThttps://blogtienao.com/polkadot-dot-coin/10 - 15 23 - 32 - 39 - 42 - 56 - 70 - 80 - 100 - 120Binance
UNIhttps://blogtienao.com/uni-coin/14 - 1645 - 56 - 64 - 82 - 96Binance
LINKhttps://blogtienao.com/chainlink-la-gi/13.5 - 16.532 - 44 - 56 - 70 - 86Binance
MATIChttps://blogtienao.com/matic-network-matic-la-gi/0.65 - 0.71.52 - 1.82 - ...Binance
CAKEhttps://blogtienao.com/pancakeswap/9 - 1120 - 29 - 35 - 42 - 60 -63 - 80 - 85 - 95 - 100Binance
GRThttps://blogtienao.com/the-graph-grt-coin/0.49 - 0.53 1.17 - 1.4 - 1.57 - 1.84Binance
AVAX9.5 - 1027 - 34 - 39 - ...Binance
SUSHIhttps://blogtienao.com/sushi-coin/6 - 6.313.5 - 16 - 20 - 30 - 40Binance
NEARhttps://blogtienao.com/near-coin/1.6 - 1.84.75 - 5.4 - 8.8 - 13 - 20 - 30Binance
CRVhttps://blogtienao.com/curve-crv-coin/1.2 - 1.42.7 - 3.3 - 3.7 - 4.2 - 5.8 - 10 - 15 - 20Binance
ALICEhttps://blogtienao.com/my-neighbor-alice-coin/4 - 5 - 718 - 23 - 26 - 31 - 47 - 60Binance
OGNhttps://blogtienao.com/ogn-origin-protocol-la-gi/0.58 - 0.61.25 -2.25 - 2.8 -3.7 - 5.7Binance
SXPhttps://blogtienao.com/swipe-sxp-coin/1.5 - 1.653.4 - 4 - 4.6 - 7 - 14Binance
DODOhttps://blogtienao.com/dodo-coin/0.8 - 11.8 - 2.45 - 3.70 - 4.3 - 8 - 16Binance
DEGOhttps://blogtienao.com/dego-coin/4.5 - 5.515 - 20 - 25 - 30 - 50 - 100 - 120Binance
LUNAhttps://blogtienao.com/terra-luna-la-gi/3.5 - 57 - 10 - 16 - 22 - 30Binance
RSRhttps://blogtienao.com/reserve-rsr-coin/0.009$ - 0.0120.024 - 0.035 - 0.07 - 0.1 - 0.2Binance
ATOMhttps://blogtienao.com/ty-gia/ATOM/cosmos4$ - 4.5$8 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60Binance
NEOhttps://blogtienao.com/ty-gia/NEO/neo8 - 1224 - 30 - 36 - 60 - 120Binance
THETAhttps://blogtienao.com/ty-gia/THETA/theta-token/0.252.1 - 4.8 - 12 - 18 - 24Binance
TRBhttps://blogtienao.com/tellor-trb-coin/10 - 2030 - 50 - 70 - 90 - 120Binance
KAVAhttps://blogtienao.com/kava-la-gi/0.9 - 1.25.4 - 8.1 - 10 - 12 - 15Binance
SRMhttps://blogtienao.com/serum-srm-coin/0.6 - 1.05.4 - 9 - 12 - 15 - 20 - 30Binance
ROSEhttps://blogtienao.com/oasis-network-rose-coin/0.04 - 0.050.06 - 0.09 - 0.15 - 0.3$ - 0.44Binance
UNFIhttps://blogtienao.com/unfi-coin/5 -69 - 14 - 24 - 36 - 48Binance
HARDhttps://blogtienao.com/hard-coin/0.4 - 0.50.6 - 1 - 1.7 - 1.9 - 2.3 - 4.6Binance
AXShttps://blogtienao.com/axie-infinity-axs-coin/3 - 49.5 - 19 - 28 - 45 - 55Binance
AUDIOhttps://blogtienao.com/audius-audio-coin/0.61.2 - 2.6 - 3.6 - 5.4Binance
CELRhttps://blogtienao.com/ty-gia/CELR/celer-network/0.02 - 0.0250.035 - 0.045 - 0.07 - 0.09 - 0.012Binance
INJhttps://blogtienao.com/injective-protocol-inj/5 - 69.2 - 13.4 - 14.8 - 19.8 - 30Binance
XVShttps://blogtienao.com/venus-xvs-coin/10 -1420 - 40 - 70 - 85 - 140 - 180Binance
ALPHAhttps://blogtienao.com/alpha-coin/0.30.9 - 1.2 - 2.4 - 3 - 5 - 7 - 14 - 20Binance
RUNEhttps://blogtienao.com/thorchain-rune-coin/3 - 46 - 10 - 16.8 - 20Binance
BELhttps://blogtienao.com/bella-bel-coin/0.7 - 0.91.8 - 2.9 - 3.5 - 5.2 - 10Binance
YFIhttps://blogtienao.com/yearn-finance-yfi-coin/25k-30k50k-70k-100k-200k-500kBinance
SANDhttps://blogtienao.com/sandbox-sand-coin/0.2-0.250.32 - 0.5 - 0.75 - 0.82 - 1 - 2Binance
BTChttps://blogtienao.com/bitcoin/28-30k41k - 48k - 54k - 60k - 100k - 200kBinance
BANDhttps://blogtienao.com/band-protocol-band-la-gi/58.5 - 10.5 - 13.5 - 18 - 36Binance
WINGhttps://blogtienao.com/wing-finance-coin/12 - 1522 - 34 - 46 - 70 - 100Binance
TKOhttps://blogtienao.com/tko-coin/1.2 - 1.41.8 - 2.8 - 4.5 - 9 - 18 - 28Binance
AUCTIONhttps://blogtienao.com/bounce-finance-auction-coin/14-1528 - 42 - 57 - 114 - 140Binance
OXThttps://blogtienao.com/orchid-oxt-coin/0.20.4 - 0.65 - 0.8 - 1.2Binance
JSThttps://blogtienao.com/just-jst-coin/0.0350.07 - 0.1 - 0.135 - 0.17 - 0.24Binance
PERPhttps://blogtienao.com/perp-coin/4-59 - 14 - 20 - 26Binance
ETCUpdate later4060-90-120-150-200-280Binance
CTKhttps://blogtienao.com/certik-ctk-coin/Update LaterUpdate LaterBinance
GHSThttps://blogtienao.com/aavegotchi-ghst-coin/Update LaterUpdate LaterBinance
KSMhttps://blogtienao.com/kusama-ksm-coin/Update laterUpdate laterBinance
REEFhttps://blogtienao.com/reef-finance-coin/Update laterUpdate laterBinance
FRONThttps://blogtienao.com/frontier-front-coin/Update laterUpdate laterBinance
LIThttps://blogtienao.com/litentry-lit-coin/Update laterUpdate laterBinance
CKBhttps://blogtienao.com/nervos-ckb-coin/Update laterUpdate laterBinance
TRUhttps://blogtienao.com/truefi-tru-coin/Update laterUpdate laterBinance
DEXEhttps://blogtienao.com/dexe-coin/Update laterUpdate laterBinance
CAN5-612-15-20-30-60-90-120Huobi
1INCHhttps://blogtienao.com/1inch-coin/1.5-23-4-6-8-10-20Binance
PHAhttps://blogtienao.com/phala-network-pha-coinUpdate laterUpdate laterBinance
STNDhttps://blogtienao.com/standard-protocol-stnd-coin/0.2 - 0.30.6 - 0.8 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10Kucoin
MINAhttps://blogtienao.com/mina-la-gi/12 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 25OKEX
PERIhttps://blogtienao.com/peri-finance/1.5 - 2.53 - 5 - 7 - 10 - 15Gate
DHThttps://blogtienao.com/dhedge-dht-coin/0.7 - 0.91.4 - 2.6 - 3.5 - 4.5 - 9Huobi
DORAhttps://blogtienao.com/dora-coin/3 - 57 - 10 - 15 - 22 - 30 - 40 - 60OKEX
DAOhttps://blogtienao.com/dao-maker-dao-coin/Update LaterUpdate LaterKucoin
HOPRhttps://blogtienao.com/hopr-coin/Update laterUpdate laterMXC
TLMhttps://blogtienao.com/alien-worlds/Update laterUpdate laterBinance
C98https://blogtienao.com/coin98-c98/0.75 - 11.35 - 2 - 3 - 5 - 7.5Binance
OOEhttps://blogtienao.com/openocean-ooe-coin/0.20.4 - 0.8 - 1.2 - 4Kucoin
CSPRhttps://blogtienao.com/casper-network-cspr-coin/0.03 - 0.060.09 - 0.12 - 0.18 - 0.36 - 0.72 - 3Huobi
SFIhttps://blogtienao.com/saffron-finance-sfi-coin/200-300800-1k-2k- 3k-4k-6k-12kUniswap
INV120-150400-600-800-1k-2k-3k-6kUniswap
KONOhttps://blogtienao.com/konomi-network-kono-coin/0.250.75 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 14Okex
KEXUpdate later0.250.8 - 1.25 - 1.5 - 2.25 - 4GATE
CWSUpdate Later5$-7$11-18-26-40-60-80-105GATEKucoin

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo

Để thực hiện các lệnh truy vấn tới bot của BTA, bạn hãy gia nhập group: https://t.me/bta_community

Với các khẩu lệnh sau:

  • /p_tên coin (check giá coin, ví dụ /p btc)
  • target_tên coin (check target của từng coin, ví dụ: target alpha)
  • BTA sẽ update các lệnh hữu ích sau….

Góc ngoài lề: MXC và GATE là 2 sàn dạo này rất chịu khó list hidden gem, anh em đăng ký ủng hộ BTA nhé:

Trân Trọng

Hên Vãi – Founder of BTA